Fogbabonák

A foggal kapcsolatban az idők során a népi hiedelemben és hagyományokban számos babona terjedt el. Ezen fogbabonák nagy részéről ma már tudjuk, hogy nincs sok alapja, de a mai napig érdekes olvasmányok.

fogbabonákFoggal születni…

A néphiedelem szerint, ha egy gyermek foggal jön a világra és ez a fog 7 éves koráig megmarad, akkor a gyerek természetfeletti erőkkel rendelkezik és táltos lesz belőle.

Más vélemények szerint a foggal született gyerek kivételes tehetséggel van megáldva és tudós lesz.

Bajorországban foggal születni az életet végigkísérő nagy szerencse jelének számít.

A roma hagyomány szerint ugyanakkor a foggal született gyerek hét éves korában eltűnik, mert benne van az ördög.

Az első (tej)fog…

A néphit rövid életet jósol a gyereknek, ha a foga felül nő ki először.

Egyes kultúrákban viszont úgy tartják, hogy ha a baba első foga a felső állkapcsán bújik elő, az egész életét balszerencse fogja kísérni.

A gyorsan kibúvó első fog hamarosan újabb gyermekáldást, míg a lassan kinövő fog későn születő testvért jelez.

Hogy a csemetéjüknek egészséges fogai nőjenek, az anyák lenyelik kisgyerekük első tejfogát.

A fogzás megkönnyítésére koráll nyakláncot tesznek a csecsemőkre.

A délnyugat-angliai Cornwall-félszigeten a kisgyerek első tejfogait – megakadályozandó, hogy a helyükbe csorba fogak nőjenek – elégetik.

A tejfog gyűrűbe vagy melltűbe foglalva amulettként, szerencsét hoz viselőjének.

Könnyű fogzása lesz a gyermeknek, ha az anya – meglátván az első tejfogát – gyengéden megpaskolja a pici arcát.

Ha az első tejfog úgy pottyan ki a gyerek szájából, hogy nem esik le a földre, felnőttként elkerülik a nemi bajok.

Koreai fogbabonák egyike szerint egyenes csontfogai nőnek a gyereknek, ha a tejfogait átdobják a házuk fölött.

A fogak a jellemről is árulkodnak…

A 16. században élt – a tenyérjóslásban és a fiziognómiában egyaránt jártas – nürnbergi Jean Indagine szerint a szabályos fogsor egyenes és becsületes jellemről árulkodik; a hegyes és egymáshoz közel álló fogak egészséges, hosszú életű embert mutatnak; míg az előreálló, a kiugró fogak a pletykás, szószaporító, nagyképű személy jellemzői.

Egy másik értelmezésben a hosszú, vékony fogak bátortalan embert jelölnek; a rövid, erős fogakról akaraterő, a rizsfogakról pedig vitalitás olvasható le.

A széles szemfogak a hűség és a megbízhatóság jelei; a keskeny, hosszú szemfogak pedig kegyetlen emberre utalnak.

Feltehetően önző természete van annak, akinek az alsó fogsora a felsőnél jobban látszódik, míg ennek a fordítottja jó ízlésről árulkodik.

Indiában a ragyogó fogakról a különleges ételek élvezetét feltételezik.

A fogak és a párkapcsolat…

A fogak romlásából a párkapcsolat alakulására, milyenségére is lehet következtetni:

Az oldaluknál szuvasodó fogakat a jó házasság jelének vélték, az alsó élüknél romló fogakból pedig azt olvasták ki, hogy az illető jövendőbelije egy özvegyember vagy egy özvegyasszony lesz, míg a tetejüknél szuvasodó fogakat a vénlányok megkülönböztető ismérvének tartották.

A szabálytalan fogsorú párok házasságától pedig semmi jót nem vártak.

Az utóbbival némileg összhangban áll a perzsák azon hiedelme, mely szerint a különálló fogú férfiak vagy nők kétszer házasodnak.

A fogak megmutatják a jövőt…

Arról a gyermekről, akinek egymásra nőttek a fogai, azt állították, hogy élete végéig „az anyja szoknyáján fog ülni”, vagyis nem házasodik meg.

Az egymáshoz közel álló fogú gyermekek felnőve szüleik közelében maradnak, míg a hézagos fogúak a szülői háztól távol élik le életük nagy részét.

A széles, különálló fogak arra figyelmeztetnek, hogy az illetőnek a szerencséjét hazájától távol kell keresnie, de olyan értelmezése is volt ennek, hogy a szerencse azoknak kedvez, akiknek egymástól különálló fogai vannak.

Azt a gyermeket, akinek az összes foga különálló volt, énektanárhoz küldték, mert ezt a kiváló hallás és a jó hang jelének tekintették.

Ha a gyermek fogai tiszták és fehérek, az ajkai pedig rózsapirosak, felnőttként kiváló természetű ember válik belőle, melyet annak tulajdonítanak, hogy a születésekor jelenlévő földönkívüli lények között a jó tündérek voltak túlsúlyban.

Ugyancsak sok jóban lesz része annak a gyermeknek, akinek az elülső fogai különállóak.

Az előreugró felső fogak rövid életet jósolnak, a barázdás fogak pedig azt prognosztizálják, hogy az illető halálát magas lázzal járó betegség okozhatja.

Szerencse vagy balszerencse?

A fehér, fénylő, egyenlő méretű, gyöngyszerű fogakból álló, hiánytalan fogsor szerencsét jelez.

Viszont a balsors üldözi azt, akinek a fogai nagyok, piszkosak és girbegurbák. Ha történetesen asszony az illető, nem méltó rá, hogy bárki is feleségül vegye.

Ugyancsak kedvezőtlen jel, ha a fogak száma az alsó fogsorban több mint a felsőben, de balszerencsésnek tartják a ritkás, a patkányéhoz hasonló fogakat, valamint a feketés fogínyeket is.

Egyéb fogbabonák

Az angolok azt hitték, hogyha a fogaikat valaki más megszámlálja, minden egyes megszámolt fog egy-egy évet rabol el életükből. Sokan ettől való félelmük miatt takarták el szájukat, amikor nevettek, mosolyogtak vagy ásítoztak.

Az észak-afrikai keresztények fogcsikorgatással gúnyolták ki, vagy akarták megsemmisíteni a bálványokat.

Fűszállal nem jó a fogat piszkálni, mert a fűszálon beléd bújik az ördög.

A szilveszterkor megfájduló fog arra figyelmeztet, hogy az óévben elmulasztott dolgokat nem szabad az újévben tovább halasztani.

Megjegyzés: a cikk a www.erzsebetrosta.hu-n és sulinet.hu-n található információk felhasználásával, azok kismértékű átalakításával készült.

A cikkben foglaltak az itt maghatározott feltételekkel, szabadon terjeszthetők.