Vannak páciensek, akik esetében nem lehet a foghiányt más módon megoldani, mint kivehető fogpótlás segítségével.Kivehető fogpótlás
A kivehető pótlásoknak több változata létezik attól függően, hogy a pótlás hogyan rögzül a szájban:

  • Teljes lemezes kivehető fogsor – nyálkahártyán rögzített
  • Részleges kivehető fogpótlás – megmaradt fogakon rögzítve
  • Részleges vagy teljes kivehető fogpótlás – implantátumra rögzítve

Teljes lemezes kivehető fogsor

A teljes lemezes kivehető fogsor azon betegeknek jelenthet megoldást, akik teljes foghiánnyal rendelkeznek egyik vagy mindkét állcsonton, és valamilyen egészségi okból kifolyólag nem lehet számukra implantátumon elhorgonyzott pótlást készíteni. Sokszor előfordul ezen típusú pótlások esetén, hogy a legjobb szaktudás és technológia ellenére a pótlásokat fogsorrögzítővel kell „beragasztani”.

A teljes lemezes kivehető fogsorok egy speciális változata az, amikor a megmaradt fogakra egy-egy gömb alakú rögzítő elemet tartó koronát helyezünk és arra mint egy patent rögzül a fogsor. Ezek a koronákat hordozó pillérek lehetnek implantátumok és természetes fogak egyaránt. Amennyiben behelyezhető az állcsontba legalább két implantátum, akkor nagymértékben növelhető a fogsor stabilitása is.

Részleges lemezes kivehető fogpótlás

A részleges lemezes pótlás azon páciensek számára jelent megoldást, akiknek csak néhány foga hiányzik, és a pótlást már nem lehet rögzített pótlással (híddal) megoldani. Ezen pótlások rögzítettségét nagymértékben a meglévő fogak száma és helyzete határozza meg.