fogkoronaA porcelán fogkorona és hídpótlás a fogászati restauratív ellátás leggyakrabban használt eszközei. Ezen pótlások típusait tekintve lehetnek:

 • fémkerámia: fémre égetett porcelán, mely fém lehet arany is,
 • cirkónium korona: cirkóniumra rétegzett porcelán, illetve
 • teljes porcelán korona.

Hídpótlások általában fémkerámiából, valamint cirkónium kerámiából készíthetők.

A fogkoronákat az esetek többségében olyan fogak restaurálására használjuk, melyek nagymértékben sérültek törés, szuvasodás vagy gyökérkezelés miatt. A koronákat – a megmaradt foganyag megfelelő előkészítését követően – a kialakított fogcsonkra ragasztással rögzítjük, így erősítve a fogat és visszaadva annak eredeti formáját.

Mikor van szükség fogkoronára?

Fogkorona kialakítása szükségessé válhat az alábbi esetekben:

   • Ha a fog négy felszíne tömött vagy szuvas.
   • Nagymértékű foganyaghiány esetén.
   • Esztétikailag kedvezőtlen, elszíneződött fogak esetén.
   • Front fogak nagymértékű, élre terjedő sérülése esetén (teljes porcelán korona vagy cirkónium korona).
   • Egyes fogak, fogcsoportok helyzeti korrekciójakor.

  </ul style=”list-style-type: disc; margin-left: 20px;”>

Hogyan készül a fogkorona?

   1. Konzultációt követően lenyomat készül az ideiglenes pótlás készítéséhez, majd megtörténik a fog előkészítése és vállas preparálása a koronához.
   2. Ideiglenes pótlás készítése, mely a fog érzékenységének megelőzésére és az íny gyógyulásának elősegítésére szolgál.
   3. Lenyomatok levétele, melyek alapján a technikus elkészíti a kívánt pótlást, körülbelül egy héttel a preparálást követően.
   4. A korona elkészítése.
   5. A pótlás beragasztása.